ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! แค่โชว์หลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19

May 24, 2021 by No Comments

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถเช็คเครดิตบูโรได้ฟรี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้

เช็คเครดิตบูโร ฟรี 100 บาท 15 นาที

อ้างอิง Ncb.co.th สำหรับการตรวจเครดิตบูโรนั้น สามารถตรวจได้ผ่านช่องทางออนไลน์ กับธนาคารต่างๆ รวมถึง การใช้บริการตามสถานที่ที่ทางบูโรกำหนดไว้ให้ด้วย สำหรับการเช็คเครดิตนั้น ปกติมีค่าบริการที่ 100 บาท แต่ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน และ มาใช้บริการตามที่กำหนด รวมถึงมีการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้ว จะไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนในการตรวจเครดิตบูโรฟรี

  1. ฉีดวัคซีน ทั้งเข็มแรก หรือ ทั้งสองเข็มก่อน
  2. ไปตามสถานที่ ทีมีบริการตรวจเครดิตบูโร
  3. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน โดยเป็นเอกสาร หรือ ผ่าน application หมอพร้อม
  4. สำหรับผู้ที่ตรวจผ่าน ตู้ Kiosk สามารถรับ E-coupon เพื่อเช็คเครดิตเองได้

สถานที่ ที่สามารถรับการเช็คเครดิตบูโรได้ฟรี

1) สถานี BTS ศาลาแดง

2) สถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

3) สถานี BTS หมอชิต และ

4) สถานี BTS ชิดลม

และสำหรับผู้ที่สนใจ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิดฟรี สามารถเช็คได้กับตัวแทนประกัน หรือ บริษัทประกันตามที่โฆษณาในออนไลน์ และ/หรือ offline ได้ หรือลองเลือกตรวจโควิดที่บ้านเพื่อความสบายใจก็ได้เช่นกัน


Disclaimer

บริการตรวจรายงานเครดิตบูโร (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ไม่รวมบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง และหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น (ไม่รับมอบอำนาจ) โดยสามารถแสดงหลักฐานการรับสิทธิได้ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตู้คีออสเพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตและชิดลม (ภายในสถานี) เท่านั้น

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *